Τα πράγματα που μας ανήκουν πρέπει να είναι αυτά που μας αρέσουν, που χρησιμοποιούμε και που φέρνουν ποιότητα στη ζωή μας. Είναι διαφορετικά για κάθεRead more…