Αφορμή αυτού του ποστ είναι μια Μαρία.. Μια Μαρία που βλέπω κάθε μέρα στη στάση του λεωφορείου και τον τελευταίο καιρό ανταλλάσουμε και 2-3 κουβέντεςRead more…