Να κοιτάς ψηλά

και μακριά.

Για να πετάξεις πρέπει πρώτα να βλέπεις τον ουρανό και μετά να επικεντρώνεσαι στον μακρινό ορίζοντα.