Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να γίνεις ευτυχισμένος είναι να κάνεις άλλους ανθρώπους ευτυχισμένους και ένας από τους καλύτερους τρόπους να κάνεις άλλους ανθρώπουςRead more…

Εὐτυχία < εὖ + τεύχω (=φτιάχνω κάτι καλό). Ευτυχία λοιπόν σημαίνει να φτιάχνεις κάτι καλό. Καμιά φορά για σένα, καμιά φορά για τους άλλους. ΑλλάRead more…